ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΣΜΟΛΙΑΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Στο τριήμερο αρχαιολογικό συνέδριο και την ξενάγηση στα Βυζαντινά μνημεία της περιοχής του Σμόλιαν της Βουλγαρίας συμμετείχε αποστολή του Δήμου Σαμοθράκης. Η επίσκεψη στο Δήμο Σμόλιαν της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Ιουλίου 2013 στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο ‘’THRABYZHE’’ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ […]