Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 5-8-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  1/8/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 5165

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 17η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 5-8-2013 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  20.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί τροποποίησης της αρίθμ.  137 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτροπής κατασχέσεων του μη απομακρυθέντος ζωϊκού κεφαλαίου σε παράνομα λειτουργούσες πτηνοτροφικές μονάδες¨
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση και εφαρμογή μεθοδολογίας Διαχείρισης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου            

Κομοτηνής στα πλαίσια διαχειριστικού σχεδίου του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» – Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία

      4.   Έγκριση αποδοχής δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο 

            Αθηναίων

      5.  Απ’ ευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας τροφίμων για την λειτουργία 

           τουριστικών εγκαταστάσεων  λόγω ματαίωσης (άγονος) του σχετικού 

            διαγωνισμού  

      6.   Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2013

      7.   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 

            2013

 1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού έτους 2013
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013
 4. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 5. Περί τροποποίησης της 25/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης ¨Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας – Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨ στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη, άξονας προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ, θεματική προτεραιότητας: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, κατηγορία πράξεων: Ολοκληρωμένα σχέδια για την ανάπτυξη παράκτιων και νησιωτικών περιοχών¨ ως προς τον προϋπολογισμό του έργου 
 6. Έγκριση ηχητικής κάλυψης των προγραμματισμένων  μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του εορτασμού των 150 χρόνων από την εύρεση του αγάλματος της Νίκης.
 7. Περί  γνωμοδότησης για την ένταση για την διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών κτημάτων περιοχής Άνω Μεριάς του Χατέλου Ματθαίου 
 8. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων
 9. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής καταστημάτων
 10. Περί αναστολής σφράγισης καταστήματος του Σαρίκα Θεόδωρου του Δημητρίου – Καφετέρια/Αναψυκτήριο στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
 11. Περί έγκρισης ορισμού νομίμου εκπροσώπου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σαμοθράκης και παροχής εξουσιοδότησης διαχειριστή του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 12. Έγκριση παραχώρησης αιθουσών εκπαίδευσης για την υλοποίηση του έργου ¨Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό- ΟΔΥΣΣΕΑΣ¨
 13. Αιτήσεις πολιτών

           Ο Πρόεδρος

                         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

 

Ξενάγηση εκπρόσωπων του Δήμου Σμόλιαν στα μνημεία της Σαμοθράκης

Στην συνέχεια της επίσκεψης στην Σαμοθράκη αποστολής εκπροσώπων του Δήμου Σμόλιαν για το έργο “THRABYZHE – Θρακική και Βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή της ορεινής Ροδόπης και των ακτών του Βορείου Αιγαίου”, πραγματοποιήθηκε, στις 24 με 26 Ιουλίου, τριήμερη ξενάγηση στα θρακικά και βυζαντινά μνημεία του νησιού.

Η αποστολή, που αποτελείτο από εκπροσώπους του Δήμου Σμόλιαν (επικεφαλής εταίρου του έργου), δημοσιογράφους και αρχαιολόγους, είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί και να ενημερωθεί για την ιστορική διαδρομή της κοινωνίας του νησιού, από την αρχαιοελληνική περίοδο, στην βυζαντινή και ύστερη-βυζαντινή, μέχρι και στις πιο πρόσφατες περιόδους, όπως αποτυπώνονται στα πλούσια ιστορικά και πολιτισμικά μνημεία του νησιού.

Αναλυτικά, όσον αφορά την πρώτη μέρα, το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάπολης, όπου οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στο Αρσινόιο, στο Θέατρο, στην Στοά και στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, όπου ελάμβαναν χώρα και τα περίφημα Καβείρια Μυστήρια, καθώς επίσης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου βρίσκεται και το αντίγραφο του περίφημου γλυπτού της Νίκης της Σαμοθράκης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας, όπου περιηγήθηκαν στα στενά σοκάκια ανάμεσα στα σπίτια με την παραδοσιακή θρακιώτικη αρχιτεκτονική, και επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκουτο Κάστρο των Gateluzziκαι το Λαογραφικό μουσείο, το οποίο αποτελεί αναπαράσταση ενός παραδοσιακού Σαμοθρακίτικου νοικοκυριού.

Την επόμενη ημέρα, η αποστολή αναχώρησε από την παραθαλάσσια διαδρομή για το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής και τον “Πύργο του Φονιά”, ενώ είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν παράλληλα με τον χείμαρρο μέχρι τους ομώνυμους καταρράκτες σε μια όμορφη διαδρομή γεμάτη από αιωνόβια δροσερά πλατάνια. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον οικισμό των Θέρμων, στην πλατεία καθώς και στο Κέντρο Θερμαλισμού. Το απόγευμα, η ξενάγηση συνεχίστηκε στο νότιο τμήμα του νησιού, η οποία κατέληξε στο πανέμορφο εκκλησάκι τηςΠαναγίας Γκρεμνιώτισσας

Το επόμενο πρωί, πριν την αναχώρηση, οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν το  “Βήμα” ή “Στασίδι” του Αποστόλου Παύλου, ένα νεόδμητο μνημείο με ψηφιδωτές απεικονίσεις εις ανάμνηση του περάσματος του Αποστόλου από την Σαμοθράκη, ενώ επίσης είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν το λιμάνι της Καμαριώτισσας, όπου προμηθεύτηκαν παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, όπως το βραβευμένο πλέον τυρί της Σαμοθράκης, γλυκά του κουταλιού, κλπ.

Πριν την αναχώρηση, μέλη της αποστολής εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επίσκεψή τους στο νησί, τον πλούσιο φυσικό και πολιτισμικό του πλούτο καθώς και από την φιλοξενία των κατοίκων, υποσχόμενοι την επιστροφή τους είτε στα πλαίσια του έργου, είτε και ως απλοί επισκέπτες. 

 

IMG 5296sm

IMG 5314sm

IMG 5323sm