ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Σαμοθράκης που συμμετέχει ως εταίρος στην Βιώσιμη Αναπτυξιακή
 Σύμπραξη Έβρου ανακοινώνει την υλοποίηση επιδοτούμενων σεμιναρίων κατάρτισης που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος “ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ”Στη Σαμοθράκη αναμένεται να υλοποιηθούν 2 προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 86 ωρών (62 θεωρία και 24 πρακτική) ενώ σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν 25 άτομα, σε δύο από τις παρακάτω θεματικές (αναλόγως το ενδιαφέρον):
1. Βιολογική Γεωργία
2. Κηπευτικές καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθρου
3. Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων
4. Σχεδιασμός Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτωνΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ)
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ (Νέοι επιστήμονες) που προτίθενται να κάνουν έναρξη επαγγέλματος
3. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες (λιγότερο από 5.000ευρώ)Οι αιτήσεις κατατίθενται στον Δήμο Σαμοθράκης, στην κα. Μαίρη Παπαθανασίου τηλ.2551350810,819,820 ή ηλεκτρονικά στο site 
www.evrosjobs.gr ή να επικοινωνήσετε στο email  [email protected]

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/11/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 4-11-2013

Αρ.Πρωτ.

6919

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
  2. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
  3. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για Δημοτική Συγκοινωνία.
  4. Περί παροχής κινήτρων για εξόφληση βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών.
  5. Περί έγκρισης όρων δημοπράτησης ελαιοκτήματος στην θέση Μεταξίνι.
  6. Περί εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση του προϋπολογισμού.