Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Σαμοθράκης.

featured

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει
Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης
(Ι.Φ.Σ.) για το έργο «Υλοποίηση τεσσάρων (4) ανοικτών κολυμβητηρίων και δύο (2) κλειστών μεταλλικών
γυμναστηρίων» (1 Ομάδα Αθλητικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με την από 06-11-2013 απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) μεταξύ των οποίων και το
Κλειστό Γυμναστήριο Σαμοθράκης
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter