Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Σαμοθράκης.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) για το έργο «Υλοποίηση τεσσάρων (4) ανοικτών κολυμβητηρίων και δύο (2) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων» (1 Ομάδα Αθλητικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με την από 06-11-2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και […]