Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 21-3 -2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/3/2014
Αρίθμ. Πρωτ.: 1413

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 21-3 -2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
Έγκριση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί καθορισμού τέλους χρήσης σφαγείων¨
Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το οικ. έτος 2014
Έγκριση πρότασης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία ΖΑΘΕΗ για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σαμοθράκης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αναψυχής και πολιτισμού με στόχο την προβολή του νησιού και την προώθηση τοπικών προϊόντων
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες- Θέρμα & Τούρλι Σαμοθράκης
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των πράξεων ¨Δίκτυο τοπικών δράσεων συνεργασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και διασύνδεσης με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής¨ και ¨Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης¨
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης και αξιολόγησης προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου οικ. έτους 2014
Έγκριση απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης οικ. έτους 2013
Έγκριση μεταβίβασης πίστωσης στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι ¨για το Α΄ τρίμηνο 2013
Έγκριση αποδοχής δωρεάς ποσού 200,00 € στο Δήμο Σαμοθράκης από την εταιρία ZIRAS SK INTERNATIONAL MON EΠΕ
Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για ορισμό μελών επιτροπής βεβαίωσης παραβάσεων χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων
Έγκριση απολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης οικ. Έτους 2013
Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων προμηθειών
Περί αιτήσεων δημοτών για απαλλαγή τελών ύδρευσης λόγω αναπηρίας
Περί χαρακτηρισμού εποχιακών επιχειρήσεων
Έγκριση ακύρωσης της αρίθμ. 70/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου για δημιουργία ελαιοτριβείου – τυποποιητηρίου ελιάς και ορισμός επιτροπής εκτίμησης της αξίας των προς ανταλλαγή ακινήτων¨ επειδή εξέλειπαν οι λόγοι
Αιτήσεις πολιτών
Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
Γιαννέλου Πολύμνια
Γλήνιας Πέτρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός
Γαλατούμος Νικόλαος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Παπάς Παναγιώτης
Πρόξενος Χρήστος
Κυλίμος Νικόλαος
Γερονικολάκης Ανέστης
(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
Σταφυλάς Ιωάννης
Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
Σαράντος Κωνσταντίνος
Ατζανός Παναγιώτης
Λάζαρης Αλέξανδρος
Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
Ράδιο Σαμοθράκη

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 21-3 -2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/3/2014
Αρίθμ. Πρωτ.: 1412

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 21-3 -2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
1. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
Γιαννέλου Πολύμνια
Γλήνιας Πέτρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός
Γαλατούμος Νικόλαος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Παπάς Παναγιώτης
Πρόξενος Χρήστος
Κυλίμος Νικόλαος
Γερονικολάκης Ανέστης
(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
Σταφυλάς Ιωάννης
Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
Σαράντος Κωνσταντίνος
Ατζανός Παναγιώτης
Λάζαρης Αλέξανδρος
Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
Ράδιο Σαμοθράκη