Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 21-3 -2014

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/3/2014 Αρίθμ. Πρωτ.: 1413 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη τουΣυμβουλίου στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 21-3 -2014

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/3/2014 Αρίθμ. Πρωτ.: 1412 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη τουΣυμβουλίου στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις […]