Έναρξη υλοποίησης του έργου ”Ψηφιοποίηση Δεδομένων ΟΤΑ” στον Δήμο Σαμοθράκης.

  Από τις 20 Μαρτίου ξεκίνησε στον Δήμο Σαμοθράκης το έργο με τίτλο ”Ψηφιοποίηση Δεδομένων ΟΤΑ”. Το έργο που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε 325 Δήμους της Χώρας έχει ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών εγγράφων των Δήμων της περιόδου προ της εφαρμογής του προγράμματος ”ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Για την υλοποίηση του έργου […]