Τα έκτακτα δρομολόγια του ΣΑΟΣ το τριήμερο των εκλογών

 

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Μέλος του Ομίλου ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.
Τηλ: 25510 83911 – Fax: 25510 33028

E-mail: [email protected]

Ενημερώνουμε το ταξιδιωτικό κοινό πως ενόψει των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, η εταιρεία μας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου έχει ήδη αιτηθεί την τροποποίηση των δρομολογίων του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ καθώς και την πραγματοποίηση έκτακτου δρομολογίου, βάσει του ακόλουθου πίνακα:

Δρομολόγια Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ από Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

                                ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ              ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       15:30                                                   12:30
ΣΑΒΒΑΤΟ                             15:30                                                   12:30
ΚΥΡΙΑΚΗ                             12:45                                                   10:00, 18:30

Για το ως άνω τριήμερο και για το σύνολο των δρομολογίων θα ισχύσει έκπτωση 50% στους ναύλους των οχημάτων των ψηφοφόρων, προς διευκόλυνσή τους στην ενάσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαμοθράκη, 07 Ιανουαρίου 2015

Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω παγετού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            ΑΔΑ: 6ΝΒΠΩ1Λ-9ΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                                                   

Σαμοθράκη 7/01/2015

                                                                                    Αρίθμ. Πρωτ.: 72

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 6

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω παγετού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010

2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998

4. Την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για την 8/1/2015 για την Σαμοθράκη που προβλέπει θερμοκρασίες από -4 έως -9, την ολισθηρότητα του οδικού δικτύου λόγω ύπαρξης πάγου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 8/1/2015 στα κατωτέρα σχολεία, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

$11.       Λύκειο Σαμοθράκης

$12.       Γυμνάσιο Σαμοθράκης

$13.       Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

$14.       Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος

$15.       Νηπιαγωγείο Χώρας

$16.       Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας

$17.       Νηπιαγωγείο Λακκώματος

$18.       ΚΔΑΠ Λακκώματος

$19.       ΚΔΑΠ Χώρας

$110.    Παιδικό Σταθμός

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6./2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ