Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια του Ν.4321/2015(ΦΕΚ 32/21.3.2015 τεύχος Α΄) ΄΄ Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας΄΄ ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015.           Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την […]