Επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 στη Σαμοθράκη

Ο Δήμος Σαμοθράκης και η Επιτροπή Υγείας, σας ενημερώνουν ότι πλέον στο νησί μας υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 και σε κατ’ οίκον περιορισμό και νοσηλεία.
Μετά από επικοινωνία τόσο με τον ΕΟΔΥ και την 4η ΥΠΕ, αλλά και με την Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, λάβαμε όλα τα μέτρα που ορίζονται από τα σχετικά πρωτόκολλα για την περίπτωση και είμαστε ως νησί υπό αυξημένη εποπτεία.

Πολίτες που γνωρίζουν ότι έχουν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο άτομο μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ΚΟμΥ Σαμοθράκης στο τηλέφωνο 2551-350713 , στο Κ.Υ. Σαμοθράκης και στον ΕΟΔΥ.

Από την πλευρά του Δήμου γίνονται όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Ας είναι κάθε ένας από μας και ατομικά υπεύθυνος τηρώντας τα μέτρα που εξαγγέλλονται και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 5-11-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 6598

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 30η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Νεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης 14.00 μ. και λήξη 15.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης’’ και κατακύρωσης του διαγωνισμού» 

 

 

Θέμα 2ο «Περί έγκρισης 3ου πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας ‘’Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σαμοθράκης’’ και κατακύρωσης του διαγωνισμού»

 

Θέμα 3ο  «Περί έγκρισης τροποποίησης υπάρχουσας μελέτης καυσίμων ως προς τα ποσά των ΚΑ»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ανακοίνωση για τα Προγραμμάτα Άθλησης για Όλους

 

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε προς τους ενδιαφερόμενους που έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής για συμμετοχή στα Προγραμμάτα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Σαμοθράκης  περιόδου από 2/11/2020 έως 15/6/2021, ή επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, ότι με βάση τις διατάξεις της αρίθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ. 69863/2020 απόφασης ¨Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19¨ (ΦΕΚ 48296/2-11-2029/τ.Β΄), ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ.

Σε περίπτωση άρσης του μέτρου της εν λόγω απαγόρευσης για την περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

Καπετανίδου Στυλιανή/ΠΕ1 Διοικητικού/Α΄