Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 20-1-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 19-1-2022 Αρίθμ. Πρωτ: 182     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής                                                                                                    (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 2η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022».   Καλείστε να συμμετάσχετε στην  2η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα […]