Πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία Μέτρο 214: “Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόγραμμα  Βιολογική Γεωργία Μέτρο 214:

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων 16/01/2012 εως 29/02/2012.

 

Στόχος της δράσης η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος νερό αέρας) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας

η αειφόρος ανάπτυξη

η προσφορά εγγυήσεων προς τους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα

 

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • Επαγγελματίες αγρότες
  • Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι για την περίπτωση που είναι κάτοικοι νησιών με λιγότερο από 100.000 απαιτείται να λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 25 % του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Υποβολή αιτήσεως ενίσχυσης  στην οποία περιλαμβάνονται αγροτεμάχια τα οποία :

  • Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Εν΄σχυσης ΑΕΕ του 2011
  • Κατέχονται νόμιμα σε όλη την περίοδο δέσμευσης
  • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε  1στρέμμα για τις ετήσιες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες φυτείες.
  • Στην αίτηση δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια.
Αιτήσεις υποβάλλονται:
στη Δ/νση Αγορτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ της Περιφέρειας
κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

Πληροφορίες http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=4722a3f814d9eae0

Κατεβάστε ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόγραμμα  Βιολογική Γεωργία Μέτρο 214:  εδώ την πρόσκληση

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο