Σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σκοπός των σχολικών επιτροπών είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, κ.λπ.) η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγησή της προς την αντίστοιχη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολικών μονάδων με έπιπλα και εξοπλισμό και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και  η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται διοικείται από οκταμελές (8) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από :

α) Τον  Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας ως Πρόεδρο

β) Τους Διευθυντές των λοιπών τεσσάρων (4) σχολικών μονάδων του

Δήμου Σαμοθράκης

γ) Έναν εκπρόσωπο των  συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που ορίζεται

από τους λειτουργούντες αντίστοιχους συλλόγους

δ) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον

ορίζεται από την μειοψηφία  του δημοτικού συμβουλίου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σχολικη Επιτροπη Δευτεροβαθμιασ Εκπαιδευσησ Δημου Σαμοθρακησ

 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α) Από τους δύο (2) Διευθυντές του Λυκείου και του Γυμνασίου Σαμοθράκης.

β) Έναν (1)  εκπρόσωπο των  συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που ορίζεται από τους λειτουργούντες αντίστοιχους συλλόγους

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο μαθητικής κοινότητας

δ) Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον ορίζεται από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο που έχει επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο