ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-10-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            Σαμοθράκη  25-10-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:5343       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 31η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                     Σαμοθράκη 11-10-20212021 Αρίθμ. Πρωτ.:5075   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 01.-10-2021 Αρίθμ. Πρωτ :4861     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                                                            (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 28η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/9/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            Σαμοθράκη  17-9-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:4593       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                                      (όπως

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 3-9-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:4339 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/9/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                            Σαμοθράκη  30-8-2021   Αρίθμ. Πρωτ.:4250       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  16-8-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3996       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                 (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  23-7-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3672       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                 (όπως

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/7/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  9-7-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3341       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 29-6-2021 Αρίθμ. Πρωτ.: 3096   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                            Οικονομικής Επιτροπής                                                                           (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ