«Ανοίγει» στις 30/1/2012 το πρόγραμμα δημιουργίας συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων (clusters)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | «Ανοίγει» στις 30/1/2012 το πρόγραμμα δημιουργίας συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων (clusters)

Η σχετική προκήρυξη προβλέπει ως επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις ξενοδοχειακές μονάδες πάσης φύσεως κάτω των 3 αστέρων, την εκπαίδευση κ.λπ. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι 200.000 ευρώ και το μέγιστο 20.000.000 ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή της κοινοπραξίας στο σχέδιο είναι δυνατόν να καλύπτεται ακόμη και από ένα μόνο μέλος της. 

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο Μωραΐτη και προβλέπει ότι η υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα είναι δυνατή μέχρι και τις 30 Μαρτίου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και έντυπα αποκλειστικά και μόνο μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα γραφεία αυτά βρίσκονται στην Αθήνα (Κοραή 4, 6ος όροφος, 10564, Αθήνα, τηλ.: 2103258800-4) και στη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, 54123, τηλ.: 2310379103-2310 379240).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ως συνεργατικός σχηματισμός (Cluster) ορίζεται η γεωγραφική συνάθροιση επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες, σχετιζόμενες και/ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες μοιράζονται έναν κοινό στόχο, παρουσιάζουν οριζόντιες, κάθετες και/ή διαγώνιες διασυνδέσεις, δραστηριοποιούνται σε ένα υποστηρικτικό θεσμικό-κοινωνικό περιβάλλον και παράλληλα συνεργάζονται και συναγωνίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνολικά θα διατεθούν 50 εκατ. ευρώ, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή/και ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής,

προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών,

δράσεις ελέγχου ποιότητας,

δράσεις αποθήκευσης,

δικτύων διανομής,

δικτύων προμηθειών,

διακίνησης,

έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,

κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,

κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, αλλά και συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.

Στην κοινοπραξία που υποβάλλει την πρόταση για ενίσχυση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής. Για την Αττική και τον Νομό Θεσσαλονίκης η ελάχιστη συνεργασία είναι μεταξύ 10 επιχειρήσεων, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις. Δυνατότητα συμμετοχής στην κοινοπραξία, με ποσοστό έως 20%, έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ, ερευνητικοί φορείς και ΝΠΙΔ. Στην κοινοπραξία δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και ΝΠΔΔ, όπως επιμελητήρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι κάθε μεγέθους, από πολύ μικρές μέχρι και μεγάλες

28 Ιανουαρίου 2012-πηγη: express.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο