ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σαμοθράκη 5-3-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΒΡΟΥ         Αριθμ.Πρωτ 1018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες:

Παπανικολάου Μυρσίνη                              

Τηλέφωνο: 2551350805

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης στην προσπάθεια του Δήμου να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν στην τοπική Αυτοδιοίκηση οι διατάξεις της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 68 τεύχος Α/20-3-2020)΄΄ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης για όσο διάστημα θα ισχύουν οι περιορισμοί΄΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις (επιχειρήσεις σε αναστολή με κρατική εντολή) και προκειμένου να τύχουν των ευεργετημάτων της διάταξης και να τους γίνει επιστροφή χρημάτων,μπορούν να προσκομίζουν στο Δήμο (Γραφείο Εσόδων )

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία και τηλέφωνο, θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία της επιχείρησης(θα επισυνάπτονται ο ΚΑΔ τη επιχείρησης, η άδεια της επιχείρησης, η έναρξη από την εφορία και το έντυπο δήλωσης αναστολής από τον λογιστή τους όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της διακοπής τους)

2.Εξοφλημένα αντίγραφα των λογαριασμών ΔΕΗ και η απόδειξή τους για το εν λόγω διάστημα.

Να τα στέλνουν σε φάκελο στο Δήμο, και θα ενημερώνονται σχετικά.

 

 

                                                    ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ

Δημοσιεύουμε έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ με το οποίο ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 28/2/2021 για την υπαγωγή στο Μητρώο Απογραφέων ώστε να διενεργηθεί η απογραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Οι Απογραφείς θα είναι φυσικά πρόσωπα οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης ΝΠΔΔ ΜΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο ΟΤΑ Δημοσιών Επιχειρήσεων και οργανισμών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ηλικίας 18 εως 67 ετών.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/apografeis-agri-2021

Δείτε το αρχείο

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΝΟ

Ο Δήμος Σαμοθράκης αναγνωρίζει την προσφορά του Γεωργίου Χανού
ως Ιατρού και ως Δημάρχου.
Η απώλεια για μας είναι μεγάλη. Θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου τιμά την μνήμη του Ιατρού Γεωργίου Χανού.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ COVID-19 TEST ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Δήμος Σαμοθράκης στο πλαίσιο της δράσης  “Drive through Rapid Tests Covid-19” του ΕΟΔΥ, ανακοινώνει την δωρεάν εξέταση για ανίχνευση κορωνοϊού για τους δημότες του, που επιθυμούν να ελεγχθούν

την  Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

από τις 12:00 ως 17:00

Η Κινητή Μονάδα, ΚΟΜΥ  θα βρίσκεται στο χώρο του Λιμένα Καμαριώτισσας, μπροστά από το κτήμα Μαλαματίνα.

Οι δημότες θα πρέπει να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ.

Η διαδικασία είναι σύντομη , οι εξεταζόμενοι δεν θα εξέρχονται από τα αυτοκίνητα τους και θα φοράνε υποχρεωτικά μάσκα.