Έγγραφο για το πρόβλημα προστασίας του Δασικού πλούτου της Σαμοθράκης απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στην Ειδική Υπηρεσία Δασών

Σαμοθράκη 13/12/2011

Αρ. Πρωτ.  7936

Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

Χαλκοκονδύλη 31

10432 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Είναι γνωστή σήμερα πια η περιβαλλοντική αξία της Σαμοθράκης καθώς από τα 178τ.χιλ τα 2/3 είναι δασικές εκτάσεις ιδιαίτερης αισθητικής αξίας η οποία αναγνωρίζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και φυσικά όλο σχεδόν το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Η παρουσία των δασικών υπηρεσιών και οι παρεμβάσεις πάντοτε ήτανε ελλειμματική αλλά σήμερα μετά την συνταξιοδότηση μονίμων υπαλλήλων το δασονομείο μένει με μια δασονόμο της οποίας η σύμβαση λήγει σε τρεις μήνες και έναν μεταταγμένο υπάλληλο από την Αγροφυλακή.  Γνωρίζουμε φυσικά την υποβάθμιση και υποστελέχωση όλων των δασικών υπηρεσιών του νομού, σήμερα όμως στα προβλήματα διαχείρισης των Δασών της Σαμοθράκης που είναι κυρίως η υπερβόσκηση, η μη εφαρμογή έργων διαχείρισης των δασών λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της ακρίβειας των καυσίμων το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας και υπερξύλευσης που τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν υπό σχετικό έλεγχο βρίσκεται σε έξαρση και αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα όπως είναι η στελέχωση των υπηρεσιών και οι ανάλογες μελέτες και τα έργα το πρόβλημα θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το ζήτημα αυτό.

Ο Δήμος Σαμοθράκης είναι διατεθειμένος και προσπαθεί να εκτελέσει έργα, να συνδράμει σε οτιδήποτε χρειαστεί σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας. Θεωρούμε ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για ουσιαστική αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος όσον αφορά το περιβάλλον της Σαμοθράκης και ζητούμε την ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας για ουσιαστική αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ζητήματος το οποίο θεωρούμε ότι έχει εθνικές διαστάσεις.

 

Με εκτίμηση

Δήμαρχος Σαμοθράκης

Γεώργιος Χανός

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Διεύθυνση Δασών Νομού Έβρου

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

Βουλετή Έβρου κο Ντόλιο Γεώργιο

Βουλετή Έβρου κα. Ρενταρή Όλγα

Βουλευτή Έβρου κα. Τσαούση Ελένη

Βουλευτή Έβρου κ. Δερμετζόπουλο Αλέξανδρο

Πρόταση για την αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου στη Σαμοθράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στον Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α.κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σαμοθράκη  05-12-11

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             Αρ. πρωτ. : 7740

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                               Προς :

Ταχ. Δ/νση: Xώρα Σαμοθράκης              Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Τ.Κ. 68002                                           κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

Τηλ.: 2551 3 50806

Fax 2551 0 41204

 

 

ΘΕΜΑ :        «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

 

 

Στα πλαίσια του σκοπού του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, ο Δήμος Σαμοθράκης ζητά την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης Natura 2000 όπως ορίζει η οδηγία 92/43 ΕΟΚ και η Εθνική Νομοθεσία. Το νησί της Σαμοθράκης έχει οριοθετηθεί περιοχή με κωδικό «Φεγγάρι Σαμοθράκης –SPA: GR1110004» του δικτύου Natura 2000. Η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της ενδημικής και σπάνιας πανίδας και χλωρίδας και της υψηλής αξίας ομορφιάς του τοπίου. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω μελέτης υπολογίζεται στις διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000 ευρώ)

 

Προτείνεται επίσης η διάθεση πόρων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής Θέρμων-Βαράδων, η οποία αποτελεί περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς και οικολογικής σημασίας φυσικό περιβάλλον. Στην περιοχή συναντώνται φυσικοί καταρράκτες, πυκνή βλάστηση και γεωθερμικό πεδίο υψηλής θερμοκρασίας το οποίο σήμερα αξιοποιείται για ιαματικούς σκοπούς. Στην περιοχή λειτουργούν Δημοτικά Κάμπινγκ τα οποία διαθέτουν περιορισμένες τουριστικές υποδομές.  Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ).

 

Στα πλαίσια της αστικής αναζωογόνησης προτείνεται η ανάδειξη του μοναδικού παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αναπαλαίωση του παραδοσιακού Νερόμυλου στην είσοδο της Χώρας, η διαμόρφωση και ανάδειξη της γύρω περιοχής καθώς και πλακοστρώσεις των καλντεριμιών και ανάδειξη ενός διατηρητέου κτιρίου συνολικού ενδεικτικού πρϋπολογισμού τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 ευρώ).

 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις ανωτέρω προτάσεις ώστε να ενταχθούν στα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και να χρηματοδοτηθούν από τους διαθέσιμους πόρους.

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

Ο Δήμαρχος

Χανός Γεώργιος

Πρόταση για τη δημιουργία Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων και Λατομικής Δραστηριότητας στη Σαμοθράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στο Υφυπουργό Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κο Γ.Μανιάτη

Σαμοθράκη 30/11/2011

Αρ. Πρωτ.  7690

Προς

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΗ

Θέμα: «Πρόταση για τη δημιουργία Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων και Λατομικής Δραστηριότητας στη Σαμοθράκη»

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

 

Σε συνέχεια της προσωπικής μας επαφής σας υποβάλλω συνημμένη την πρόταση της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων και Λατομικής Δραστηριότητας στη Σαμοθράκη.

 

Για την στέγαση του Μουσείου ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει πρόσφατα αναπαλαιωμένο διατηρητέο κτίριο στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας Σαμοθράκης.

 

Δεδομένης της πολύ σημαντικής γεωλογικής ιστορίας της Σαμοθράκης, θεωρούμε πως η δημιουργία του Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα από ένα σύνολο δράσεων με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της μοναδικής γεωμορφολογίας του νησιού.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω πρότασης υπολογίζεται στις 62.500 ευρώ.

 

Ζητούμε την υιοθέτηση της ανωτέρω πρότασης για δημιουργία Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων και Λατομικής Δραστηριότητας από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την υλοποίησή της.

 

 

Με ιδιαίτερη Τιμή

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Γεώργιος Χανός