Έγγραφο για το πρόβλημα προστασίας του Δασικού πλούτου της Σαμοθράκης απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στην Ειδική Υπηρεσία Δασών

Σαμοθράκη 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.  7936 Προς ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Χαλκοκονδύλη 31 10432 ΑΘΗΝΑ Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Είναι γνωστή σήμερα πια η περιβαλλοντική αξία της Σαμοθράκης καθώς από τα 178τ.χιλ τα 2/3 είναι δασικές εκτάσεις ιδιαίτερης αισθητικής αξίας η οποία αναγνωρίζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και φυσικά όλο […]

Πρόταση για την αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου στη Σαμοθράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στον Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α.κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σαμοθράκη  05-12-11 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             Αρ. πρωτ. : 7740 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                 […]

Πρόταση για τη δημιουργία Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων και Λατομικής Δραστηριότητας στη Σαμοθράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στο Υφυπουργό Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κο Γ.Μανιάτη

Σαμοθράκη 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.  7690 Προς ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΗ Θέμα: «Πρόταση για τη δημιουργία Μουσείου Ορυκτών-Πετρωμάτων και Λατομικής Δραστηριότητας στη Σαμοθράκη» Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,   Σε συνέχεια της προσωπικής μας επαφής σας υποβάλλω συνημμένη την πρόταση της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία […]