Συνέδριο Νευρολογίας στη Σαμοθράκη

 

Το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015 & στη Σαμοθράκη, 9-10 Ιουνίου 2015.

            Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώνεται εκδήλωση ενημέρωσης

για το κοινό για τα νευρολογικά νοσήματα

Επιληψία, Άνοια, Νόσος Αλτσχάιμερ

από την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 στις 18.00-19.00

στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Χώρας

Δείτε τη σχετική αφίσα εδώ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 11-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                  Σαμοθράκη  3/6/2015

                                                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 2445

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                                                  Συμβουλίου

                                                                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 10η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 11-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής προσλήψεων ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχιακών αναγκών  και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2015
 2. Περί καθορισμού τιμών δημοτικού υδροθεραπευτηρίου
 3. Περί ενστάσεων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Τ.Ε.ΒΕ. αναδόχου του έργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων οικισμού Καμαριώτισσας
 4. Περί αιτήματος χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου ¨Πιλοτικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης υδροθεραπευτηρίου Θέρμων¨ στα πλαίσια της πράξης ¨ “Foresting the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising”», με διακριτικό τίτλο «ENERGEIA» του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή για την συγκρότηση Β/θμιων Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου
 6. Περί αιτήματος εκκαθαριστών για ανάκληση της αρίθμ. 101/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης  που αφορά την ακύρωση τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στο όνομα της υπό λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα εγκαίνια της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης στο Μουσείο της Ακρόπολης  και διάθεση εισιτηρίων για την μετακίνησή τους.
 8. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
 9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 10. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής στον Στεργίου Γεώργιο για το κατάστημά του στην Χώρα Σαμοθράκης
 11. Αιτήσεις πολιτών

  Ο Πρόεδρος

                    

                                                                                         Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8. Κορδώνια Ευγενία

9. Κουτράκη Μαρία

10.Ταμπάκης Νικόλαος

11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

Έναρξη επίσημων επαφών του Δήμου Σαμοθράκης με το Δήμο Ιστορικού Κέντρου της Ρώμης

 

Την Παρασκευή 29-5-2015 πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και συγκεκριμένα στην έδρα του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του ”Ιστορικού Κέντρου” μια φιλική συνάντηση μεταξύ της Δημάρχου Σαμπρίνα Αλφόνσι ,του εκπροσώπου για θέματα πολιτισμού Αντρέα Βαλέρι και του εκπροσώπου του Δήμου Σαμοθράκης, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Παπά. Παρών στις συνομιλίες ήταν και ο συνεργάτης του Δήμου Σαμοθράκης υπεύθυνος για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας κος Ζαν Πιερο Αρρίγκο.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης βασισμένο στους παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας και είχε σαν θέμα την έναρξη των προσπαθειών για ανάπτυξη των φιλικών δεσμών και εμβάθυνση των πολιτισμικών κυρίως αλλά και των τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δυο Δήμων.

Η Σαμοθράκη και η Ρώμη συνδέονται με αρχαίους δεσμούς, καθώς οι πρώτες αναφορές για το νησί της Σαμοθράκης γίνονται στην Ιστορία της Ρώμης από τον Cassius Hemina από τον 2ο π.χ. αιώνα ο οποίος υποστηρίζει ότι η λατρεία των Μεγάλων Θεών από τους Ρωμαίους (Penates) προέρχεται από το νησί της Σαμοθράκης. Από τότε το νησί καταλαμβάνει σημαντική θέση στο μύθο της τρωικής προέλευσης της Ρώμης και στον οποίο σημαντικό ρόλο παίζει ο Αινείας, εξόριστος από την Τροία ευγενής πρόγονος του Ρωμύλου.

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας σταθερής σχέσης και με διάρκεια, βασισμένης στην αμοιβαία εκτίμηση έγινε. Ως δράσεις προτάθηκαν η ανταλλαγή φιλοξενίας μαθητών Λυκείων των δύο δήμων καθώς και η ανταλλαγή εκθέσεων φωτογραφίας στη Ρώμη και στη Σαμοθράκη αντίστοιχα. Επίσης συζητήθηκε η προοπτική αδελφοποίησης των δύο δήμων.

Ο κος Παπάς μετέφερε την επιθυμία όλων μας στο να παρευρεθεί η Δήμαρχος κ.Αλφόνσι στα εγκαίνια της έκθεσης του μουσείου Ακρόπολης στις 20-6-2015.

Τέλος το Ελληνικό Προξενείο της Ρώμης παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συνομιλίες και τις προσπάθειες συνεργασίας των δύο δήμων.