Δημοσίευση Διαγωνισμών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ’Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015’’

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΤΕΥΔ Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης ΤΕΥΔ 1 – ΤΕΥΔ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: 10-Φ.Α.Υ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμολόγιο Δημοπράτησης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ