Δημοσίευση Διαγωνισμών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης ΤΕΥΔ 1 – ΤΕΥΔ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: 10-Φ.Α.Υ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμολόγιο Δημοπράτησης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Περίληψη Διακήρηξης ΜΕ ΑΔΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΟΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ