ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_05_2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΧ4_2021

Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΩΗΑΥΩ1Λ-ΧΘΙ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27-7-2021          Αριθμ. Πρωτ.: 3637   Απόφαση αριθμ.: 215/2021 Θέμα: «Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»   Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010. 2) […]

Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 23-7-2021 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 3640 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                         _____________   Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                        Τηλ.              : 2551350800 Fax               : 2551041204 Email            : [email protected] samothraki.gr   Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη    ΑΠΟΦΑΣΗ 217 […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  23-7-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3672       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».   Καλείστε να προσέλθετε στην 23η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 16-7-2021     Αρίθμ. Πρωτ :3483       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                         Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».   Καλείστε να συμμετάσχετε στην  14η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα […]

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια

O Δήμος Σαμοθράκης έχει τη χαρά και την τιµή να φιλοξενήσει στο Πνευματικό Κέντρο της Χώρας Σαμοθράκης τη βιβλιοπαρουσίαση των Εκδόσεων Κάκτος και της συγγραφέας Βιολέττας Μαράντου-Παυλέα του βιβλίου της µε τίτλο: Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια.   Το βιβλίο παρουσιάζουν οι: Βιολέττα Μαράντου-Παυλέα, Ψυχοθεραπεύτρια – Συγγραφέας Αθανάσιος Τσώνης, Αντιπεριφεριαρχης τουρισµού  Ανατολικής […]