Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 24/5/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη,23/05/2023
Αρίθμ. Πρωτ: 2038

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24-5-2023 ημέρα Tετάρτη και ώρα 10.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ), καθώς και του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α΄/09-07-2022) ,επί των κάτωθι θεμάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα για τους λόγους όπως ακολουθούν:

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα της συνεδρίασης»
(Θα πρέπει να εγκριθεί ο έκτακτος χαρακτήρας των κάτωθι θεμάτων)

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου στην πόλη Ρόμαν της Ρουμανίας»
(Το θέμα δεν χωρεί αναβολής καθώς η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να προηγείται της μετακίνησης)

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι από 16/05/2023 και εως τις 16/06/2023 γίνονται οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων για το νέο σχολικό έτος 2023-2024

Παρακαλούνται οι γονείς για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών τους

Τηλ 2551041422

Πρόγραμμα ECO SAMOTHRAKI

Το Πρόγραμμα ECO SAMOTHRAKI από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης θα υλοποιηθεί από την ΑΜΚΕ ALTER EGO στη Σαμοθράκη την περίοδο 15/5/23- 13/07/2023.
Οι δράσεις θα αφορούν
– Καθαρισμό μονοπατιών
– Καθαρισμό παραλιών
– Ενημέρωση πολιτών για θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος
– Δράσεις στο Λιμνίδι- προβολή ντοκιμαντέρ, ταινιών, συζητήσεις στα αγγλικά με τους εθελοντές σε θέματα που αφορούν τον Ευρωπαίο Πολίτη.

Ακόμη το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους 18 με 30 ετών, κατοίκους του νησιού αλλά και από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε αυτό και ειδικότερα:
-2 άτομα 18-30 για συμμετοχή σε ομάδα εθελοντών από 15/5 έως και 13/7/23.
-1 ή 2 άτομα για συμμετοχή 121 ημερών στις δραστηριότητες ατομικού εθελοντισμού που θα πραγματοποιηθούν στο νησί. Τα άτομα αυτά για την συμμετοχή τους θα λαμβάνουν 150 ευρώ τον μήνα pocket money, εφόσον θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό με την ΑΜΚΕ ALTER EGO.

Αναλυτικά για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο συνημμένο infopack.

Στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΜΚΕ:
Δημήτρης Κουβρούκης
2310853580- 6977905738
[email protected]

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης επιδιώκοντας να ενισχύσει την προσπάθεια των μαθητών της Γ’ Λυκείου του νησιού που θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις (σχολικό έτος 2023-2024) αναλαμβάνει να διευκολύνει τη μελέτη τους στη διάρκεια του καλοκαιριού ως εξής:
• Υλοποίηση θερινών OnLine μαθημάτων για 10 εβδομάδες από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τέλη Αυγούστου. Στόχος είναι η κάλυψη των κενών των μαθητών, η διδαχή ενός σημαντικού μέρους της ύλης, καθώς και η οργάνωση και σωστή αξιοποίηση του χρόνου μελέτης αυτούς τους 2.5 μήνες.
• Τα μαθήματα που θα υλοποιούνται από τον εκπαιδευτικό του Κέντρου Κοινότητας είναι τα εξής: Αρχαία (Γνωστό & Αδίδακτο Κείμενο), Λατινικά, Ιστορία, Έκθεση.
Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων των γονέων από 04/05/2023 μέχρι 18/05/2023 και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν είναι:
• Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Για περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλείτε στο Κέντρο Κοινότητας στο τηλέφωνο 2551098097.